Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt

Tutkintapyyntö 1 (elvytyskusetus, EU-liittyminen ja euroon siirtyminen)

Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille ja koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia.

  1. Lähetä tutkintapyyntö osoitteeseen: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
  2. Viestiin otsikoksi:  Tutkintapyyntö
  3. Lisää sähköpostisi viestikenttään esim. seuraava teksti ja lisäksi alla oleva linkki asiakirjaan:  Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 31.5.2021 jättämään tutkintapyyntöön valtiopetosta ym. koskevassa  asiassa.
  4. Viestikenttään lisäksi päiväys ja oma nimi ja yhteystiedot

Sivun alhaalta ovasta linkistä löytyy laatimani 60-sivuinen muistio EU-, euro- ja elvytyspakettikusetuksesta. 

Siinä selvitetään, millä kaikilla tavoilla EU-liittyminen, euroon siirtyminen ja Marinin hallituksen, eduskunnan ja muiden päättäjien ja lausujien harkintavallan ylitykset ja elvytyskusetus rikkovat perustuslakiamme, perussopimuksia ja miten häikäilemättömästi tätä kaikkea junailleet ovat meille 1992-2021 valehdelleet

Kyseessä on vallankaappaus, jota on toteutettu salakavalasti kansamme vahingoksi jo 1990-luvulta lukien ja juuri sen perustuslain murentamisen ja vallankaappauksen toteutus on Niinistön, Marinin, Rinteen, Pöystin ym. tempuilla parhaillaan meneillään Tehdessään EU:iin liittymispäätöksen Tiitisen komitean ja Ahon hallituksen esittämällä (=kusettamalla) tavalla, jonka myös eduskunnan perustuslakivaliokunta hyväksyi, eduskunta, Aho, Lipponen ja Niinistö suorittivat vallankaappauksen. Suomen EU-jäsenyys nojaa siis perustuslain vastaisesti syntyneenä laittomaan päätökseen ja on näin ollen Suomen kansaa sitomaton. 

Tutkintapyyntö 2 (Elokapinan, Ohisalon, poliisin ja Toiviaisen toteuttamat rikokset ja niiden lakiin perustumaton salliminen)

Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille 22.6.2021 ja koskee Elokapina-ryhmän toteuttamaa valtiosäännön kumoamishanketta, Ohisalon, poliisin ja valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mahdollistamaa laajaa rikollisuutta, mukaan lukien erilaisilla poliittisilla vaikuttimilla toimiviwen mielenosoittajien perusteeton syrjintä ja Ohisalon ja poliisin toteuttama julkinen rikokseen kehottaminen.

Elokapina-rikollisuus ja sen salliminen on yhdenvertaisuuden loukkaus ja perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyn turvallisuuden ja laillisuusperiaatteen (PL 2 § 3 mom) loukkaus. Koska Elokapina-rikollisuus ja sen salliminen, rikollisuuteen kouluttaminen Elokapina-ryhmässä ja teiden tahallinen tukkiminen loukkaa kaikkia Suomen kansalaisia, jokainen voi halutessaan yhtyä tähänkin tutkintapyyntöön laatimalla tätä koskevan ilmoituksen ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 22.6.2021 tekemään tutkintapyyntöön, joka koskee Elokapina-ryhmää, Ohisaloa, poliisia ja Toviaista” ja lähettää tutkintapyyntöön yhtymistä koskevan viestin s-postilla osoitteisiin kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Tutkintapyyntö 3 (Pöysti, Marin, Tuppurainen)

Pöysti yrittää estää omien, Marinin, Tuppuraisen ja kaikkien elvytyskusetuksesta vastuullisten henkilöiden rikosvastuuta suorittamalla ”estän valvontaa”- omavalvontaansa omaan ja tekijäkumppaneidensa tekoon kesken itseään ja kavereitaan koskevan rikosasian käsittelyn. Kukaan ei Suomessa voi valvoa tse itseään ja alla olevaan tutkintapyyntöön kannattaa kaikkien yhtyä. Jaana Kavonius on 29.6.2021 laittanut Supoon ja KRP:lle osoitetun alla olevan 29.6.2012tutkintapyynnön, jonka on lähettänyt myös kaikille kansanedustajille ja vaatinut kansanedustajia esittämään syyttämispyynnön elvytysäänestystä, euroon siirtymistä ja EU-liittymistä koskevissa asioissa. Alla olevaan ja kaikkiin tällä sivulla näkyviin tutkintapyyntöihin pääsee liittymään laatimalla tätä koskevan ilmoituksen ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 29.6.2021 tekemään tutkintapyyntöön” ja lähettämällä viesti omasta s-postista osoitteisiin kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi.

ICC-tutkintapyyntö (luonnos)

Suomen valtio, Supo, KRP tai joku muu virkamafiaan kuuluva Suomessa yrittää estää tutkintapyyntöjen käsittelyn EIS 13 artiklan vastaisesti toteuttamalla tekijöiden suojelemiseksi tahallista tutkinnantappotoimintaa, Oikeusturvakeskus ja Jaana Kavonius jättävät kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) tutkintapyynnön rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta. Tätä koskevan ilmoituksen Kavonius ja Oikeusturvakeskus ry on 29.6.2021 jättänyt eduskunnalle, KRP:lle, Supolle ja valtiolle. Tästä pääset lukemaan ICC-tutkintapyynnön luonnoksen

Tutkintapyyntö 4 (EU-käytännöt eivät ohita valtiosääntöämme)

Tutkintapyyntö liittyy 31.5-29.6.2021 tutkintapyyntöihin. Tässä tutkintapyynnössä selvitetään erityisesti sitä valtiosääntöloukkausta, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Eurooppatiedotus valehtelevat lakiin perustumattomalla tavalla, että mitkä tahansa ”EU-käytännöt” tai laintasoiset EU-normit muka olisivat jostain syystä siirtyneet valtiosääntömme yläpuolelle. Valtiosäännön ja PL 106 ja 107 §:n säätämän lain säädäntöhierarkian muutokset eivät ole mahdollisia heidän väittämällään tavalla, koska lainsäädäntöhierarkia ja kirjoitetun valtiosäännön valtaoikeudet eivät poistu ja muutu Pöystin, Henrikssonin, Marinin, Tuppuraisen, Eurooppatiedotuksen tai EU-elinten ”käytännöillä” tai painattamalla sellaista valheellista tietoa Eurooppatiedotuksen netisivuille, Henrikssonin ja Pöystin lausumiin eikä Pöystillä ollut oikeutta ja harkintavaltaa väittää ”lailliseksi” tällaista valtioopetokseksi eli valtiosäännön kumoamiseksi säädettyä toimintaa. Valtiosääntöön kirjoitettu vallankäyttö ja lainsäädäntöhierarkia on muutettavissa ainoastaan yhdellä tavalla Suomessa: säätämällä muutoksesta PL 73 §:n säätämisjärjestyksessä eli muuttamalla konkreettisesti valtiosäännön teksti ja toisaalta valtiosäännön kumoaminen on säädetty myös RL 13:1-3 §:ssä rangaistavaksi törkeänä valtiopetoksena.

YHTYKÄÄ TÄHÄN(KIN) TUTKINTAPYYNTÖÖN KAIKKI KANSALAISET!!! KYSE ON VAKAVASTA ITSENÄISYYTEMME JA VALTIOSÄÄNTÖMME KUMOAMISHANKKEESTA, JOTA KANNATTAA KAIKKIEN KANSALAISTEN RYHTYÄ AKTIIVISESTI VASTUSTAMAAN. Tutkintapyyntööni voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi tekstin ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen 3.8.2021 tekemään törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksita koskevaan tutkintapyyntöön” ja s-postiinne muistakaa laittaa oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 5 (koronarokotukset)

Tämä tutkintapyyntö koskee lasten ja väestön koronarokotuksia, rokotepropagandaa, poliisin mielivaltaa ja laista irtautunutta 9.8.2021 asetuksella aloitettua 12-17-vuotiaisen covid19-rokotuksia, joita toteutetaan huoltajien HolhTL:n päätösvallan ohi väittämällä päätösvallan kuuluvan muka lapsille ja vaikka pätäöksentekoon pakotetut lapset eivät tiedä mistä päättävät eivätkä rokotteesta, koronasta ja rokotehaitoista mitään tai riittävästi. Lisöksi selvitetään perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ja OikTL 28-33 §:n pätemättömyysperusteet. Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 16.8.2021 tekemään koronarokotuksia koskevaan tutkintapyyntöön, vaatimukseen rokotusten keskeyttämisestä ja kanteluun”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 6 (virkamafiarikollisuus ja Ruohosten kultti)

Tämä tutkintapyyntö koskee

1) Suomessa järjestäytyneenä rikollisverkostona toimivan virkamafiaiverkoston laajaa rikollisuutta 2001-2021,

2) virkamafiaverkoston uhreilleen junailemia rikollisia jättivelkuutuksia PL 15 §:n säätämän omaisuudensuojan vastaisesti

3) virkamafaiverkoston toteuttamia uhrien ”rikolliseksi” leipomisia epämääräisillä ”rikos”-tutkinnoilla ilman rikosta ja mm. sananvapauden käytön estämiseksi ja virkamafiarikollisuuden paljastamisen estämiseksi leivottuja kostoluonteisia velkuutuksia, joilla ”leivotaan” rikollisista ”syyttömiä” todistelu estämällä ja yhtä rikollisin menetelmin ”leivotaan” uhreille velkuutuksen päälle tekaistuja ”rikos”-tuomioita siinä tarkoituksessa, että verkoston rikollisille saadaa leivottua uhreista rahastuskohteita ”leivotuilla” varjovalmisteluissa etukäteen päätetyillä rikolliseksi lavastuksilla

4) Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohosen vuosia poliisin ja syyttäjien avustuksella toteuttamaa orjuutuskulttia, joka rahasti uhriaan, hypnotisoi, uhkaili, eristi, aivopesi ja yritti viedä avuttomaksi tekemältään uhrilta koko lopunkin omaisuuden 1,5 Muer testamentilla, jonka KäO totesi 4.6.2021 pätemättömäksi ja Hanna ja Elina Ruohoselle junailtuja yli 20.000 € vakuutuskorvauksia, jotka ovat pätemättömiä samasta syystä. Kaikki rahastukset salainen kultti toteutti niin, että kultin johtaja Juha Ruohonen uskotteli käteisrahasuoritusten, yrityksensä tekaistun ylisuuren laskutuksen uhriltaaan, testamenttimääräysten ja vakuutusten edunsaajamuutoswten tulevan muka suoraan ”Jumalan”, ”Kristuksen” ja ”proteefan” jumalallisina ilmotuksina. Päärahastaja Juha Ruohonen esiintyi itse kaikkina hahmoina.

5) Ruohosten kulttiohjeidensa mukaan toteuttamia vastustajiin kohdistettuja törkeitä kunnianloukkausten ja kaikkien Ruohosten ja virkamafiaan kuuluvien törkeiden petosten, salassapito- ja virkarikosten tutkintaa virkamafia on estänyt valehtelemalla niitä ja yli 500 prosessipetosta ”haitattomaksi”, vaikka haitattomia rikoksia ei ole olemassa. Päätökset perustuvat laillisuuden sijaan valehteluun ja virkamiehet ovat keksineet mielikuvituslainsääädäntöä omasta päästään.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 29.8.2021 tekemään tutkintapyyntöön”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Alla ovat

1) tutkintapyyntö

2) tutkintapyynnön tiivistelmä

3) kuvaus tutkintapyynnön kattamista teoista (126 sivua)

4) facebookissa 26.8.2021 Ruohosten, poliisin ja syyttäjän aloittamasta uusimmasta rikollisesta lavastusyrityksestä ja siitä, miten virkamafian rikolliset toimijat ”leipovat” syyttömistä uhreista ryöstösaaliita rikollisverkostonsa asianajajille (Baarman, Saksa, Lindberg, Henriksson, Mäkinen, Kivikoski, Havia), Ruohosille, virkamafian rikollisille virkamiehille ja ”leipovat” tutkinnantappojen sarjatuotantona virkamafian törkeistä rikollisista syyttömiä todistelun estämällä, syrjäyttämällä kaikki lait ja valehtelemalla ihan mitä mielipuolista hevonpaskaa päätöksissään ja keksimällä ”lakien sisältöjä” rikollisiin leipomuksiinsa omasta pääästään.

Tutkintapyyntöön 6 liittyviä todisteita

1) asiakirja, jossa ovat sitaatteina Baarmanin ja Saksan rikolliset valheet, joiden tutkinnan poliisi on tahallaan estänyt ja joista he laskuttivat 120.000 €, vaikka ne ovat rikoksia

2) asiakirja, jossa ovat sitaatteina Henrikssonion, Suveksen ja LähiTapiolan henkilöiden rikolliset valheet ja selvitys salassapitorikoksista, joiden tutkinnan poliisi on tahallaan estänyt ja joista he laskuttivat 104.000 €, vaikka ne ovat rikoksia

3) asiakirja, jota käytin estääkseni 17.10.2007 käräjätuomari Kirsti Hakolaa velkuuttamasta lapseni

4) Turun HO:n 28.4.2008 viesti, jolla sain lohjalaistuomarien salailemat varjovalmistelun kirjeet

5) Lohjalaistuomarien tunnustus esteellisyydestään lasteni asioissa

6) Hakolan tunnustus esteellisyydestään lasteni asioissa eli samalla tunnustus törkeästä virkatrikoksesta, koska esteellisenä ei saa käsitellä yhtään mitään (OK 13 luku) eikä mikään muukaan Hakolan toiminnassa ole laillista, vaan törkeä lapseen kohdistettu kidutus-, virka- ja syrjintärikos, jolla hän auttoi lapseeni salassapitorikokset kohdistaneita virkamiehiä välttymään heille kuuluvilta tuomioilta ja korvausvastuilta ja kostona velkuutti salassapitorikosten uhrina olevan lapseni maksamaan 100.000 € rikollisille.

7) Lohjalaistuomarien valehtelu 11.11.2008, jossa he yhdessä vaan tahallaan valehtelivat olemattomaksi jopa kaikkia omia edellä olevia kirjallisia tunnustuksiaan, koska poliisi Paavo Myöhäsen tiimi esti tahallaan tutkintaa tekivätpä he miten törkeitä rikoksia tahansa ja valehtelivat mitä tahansa.

8) EU-komisson päätös, jonka vastaisesti Hakola lapseni rikollisille velkuutti 100.000 eurolla pääosin AA Seppo Lindbergin laskutuksella, jota ei tulottoman lapsiuhrin velkuutuksessa kohtuullistettu eurollakaan, vaikka lapseni ei rikosten uhrina kuulunut maksaa euroakaan.

9) Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös, jonka vastaisesti käräjätuomari Pekka Aaltonen tahallaan kaksi muuta lastani velkuutti rikollisille 40.000 eurolla kokonaan Seppo Lindbergin laskutuksella, jota ei tulottomien lasten velkuutuksissa kohtuullistettu eurollakaan ja vaikka näidenkään lasten ei rikosten uhreina kuulunut maksaa euroakaan.


Lisäksi videolta näkyy ja kuluu, https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4 että Hakola 17.10.2007 käski sihteerinsä valehdella, että ei ole paikalla ja tämän jälkeen Lohjan poliisi saapui estämään niiden asiakirjojen saamisen, joilla olisin voinut estää Hakolaa toteuttamasta rikostaan eli salailivat todisteita Hakolan esteellisyydestä, jotta Hakola sai rikoksillaan velkuutettua lapseni ”kohtuullisesti” ilman oikeudenkäyntiä 100.000 eurolla, vaikka EU-komissio oli todennut lapseni oikeuden korvaukseen niiltä kaikilta 54 virkamieheltä, jotka julkistivat lapseni potilastiedot. Hakolan teko on törkeä sadistinen alaikäiseen uhriin kohdistettu virkarikos , jolla hän lakiin nähden käänteisesti, rikollisin menetelmin ja tahallaan esti lapselleni EU-päätöksen perusteella selvästi kuuluvat korvaukset ja pakotti lapseni maksamaan vielä ”palkkaa” 100.000 € rikollisille ja heidän apurilleen AA Seppo Lindbergille siitä, että he toteuttivat lapsiini kohdistuvan salassapito- ja prosessipetosrikoksen.

Näin on toteutettu KAIKKI minun ja lasteni 340.000 € muka ”kohtuulliset” velkuutukset ja meille kuuluvien korvausten estäminen ja muuta rikollista virkamafiamielivaltaa.

Juuri näin virkamafiarikollisuus Suomessa toimii. Tätä on todellinen totuus ”oikeusvaltiostamme” eli se karmiva sadististen virkarikollisten ja heidän rikoksillaan rahastavien petosrikollisten asianajajien pyörittämä virkollisverkoston tuottoisa rikollisuus, jonka tutkintaa verkostoon kuuluvat poliisit ja syyttäjät tahallaan tutkinnantappoja leipomalla estävät ja joita Hesari ja muu valtamedia tahallaan peittelee.

Tutkintapyyntö 7 (rokotehaittojen salailu, rokotepassin lainvastaisuus, Kurvisen foliohattulausumat ym.)

Tutkintapyyntö rokotehaittojen tahallisesta salailusta, Kurvisen ym. ”foliohattulausumista”. ym. Tutkintapyynnön lopussa on luettelo todisteista. Osan pääsee katsomaan suoraan linkeistä.
Kehotan kaikkia suomalaisia ihmisiä yhtymään tutkintapyyntöön. Tutkintapyynnöstäni ilmenee, mitä lakeja on rikottu, rikosten tahallisuusperusteet. Kurvisen ym foliohattulausumien rangaistavuus kiihottamisrikoksena ilmenee VN:n omasta 4.10.2019 asiantuntijaselvityksestä.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi ja kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 1.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 8 Ruohosten kultti ja poliisin ja syyttäjän ”leipomiset”

Tässä selvitetään, miten poliisit ja syyttäjät ovat estäneet Ruohosten rikollisen kultin rikosten tutkintaa tahallaan ja leipovat minulle ”rikollisuutta” olemattomista rikoksista todistelun ohittaen. Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi ja kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 7.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön. Vaadimme Ruohosten kultin kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa. Vaadimme myös niiden poliisien, poliisien ja asianajajien tekojen tutkintaa, jotka ovat tutkinnantapoilla ja aineistoa salaamalla estäneet kultin rikosten tutkintaa ja yrittäneet lavastaa Jaana Kavoniuksen rikolliseksi todistelun vastaisesti”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Muka ”uutena” todisteena Ruohosten, Ritvasen ja AA Lotta Korneldin vasta valitusvaiheessa esittämä 2008 testamentti, jonka on laatinut AA Timo Havia. Havia, Ruohoset ja Ritvanen salailivat tätä koko käräjäoikeuskäsittelyn ajan 2019-2021 ja valehtelivat Ruohosten toimintaa ”performanssieritykseksi”

AA Heikki Saksa yritti jo vuonna 2007 houkutella pieniä lapsia yksin asianajotoimistonsa ilman ketään aikuista, mikä näkyy todisteesta. Lisäksi Saksa estääkseen omien rikostensa tutkimista ja kanteluiden tekemistä, tehtaili kostotoimena perättömiä lastensuojeluilmoituksia, perättömiä rikosilmoituksia ja poliisikaverinsa Paavo Myöhäsen kanssa 17.12.2007 lukien. AA Heikki Saksa ts. tehtaili jo 2007 samanlaisia minuun kohdistettuja ”rikolliseksi” lavastuksia, joita Saksa rikoskumppaneineen puuhaa parhaillaankin käräjätuomari Noora Kempin, AA Pontus Baarmanin, laamanni Tuomas Nurmen, AA Timo Havian, AA Lotta Krodeldin, poliisien Rauli Salosen, Niina Heikkilän, Simo Mamian, Markku Kukon, Aleksi Sulkon ja syyttäjien Heikki Kohijoen ja Katja Haaviston kanssa.

Todiste siitä, että Juha ja Susanna Ruohosen lapset Elina ja Hanna olivat mukana vanhempiensa kultissa ja rahastivat Elisa Palosta yhdessä perheen muiden jäsenten ja Ritvasen kanssa ja piirrokset synnyttävät velvoitteen poliisille ryhtyä tutkimaan myös sitä, altistiko kultti myös lapset hyvin nuorina kultin orgioihin, ”metsähauta”- ja ”linna”-kulttimenoihin.

Tutkintapyyntö 9 (Sauli Niinistön käskyttämät ”esimerkinomaiset kunnianloukkaustuomito” ja virkamafian ”leipomo”)

Tämä on Suomen oikeushistorian ainutkertainen historiallinen tutkintapyyntö. Vaadin istuvalle presidentille Sauli Niinistölle tuomiota laittomasta ”tuomioiden leipomisista” ja törkeistä valtiopetoksista sekä koko Niinistön käskytyksiin syy-yhteydessä olevan virkamafiaverkoston laajan rikosten tutkintaa ja presidentin ja virkamafiaverkoston kaikkien toimijoiden erottamista virkatehtävistään.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella kirjaamo@supo.fi ja kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi ja kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 9.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tässä ovat tutkintapyynnön todisteet: